Suy thận, suy tim – tử huyệt của bệnh nhân Covid-19

Suy thận, suy tim – tử huyệt của bệnh nhân Covid-19
Có đến 6 trong số 8 bệnh nhân Covid-19 tử vong bị suy thận mạn tính, đã chạy chữa nhiều năm.

 

Related posts