Thai phụ nhiễm nCoV: ‘Chiến đấu vì tính mạng hai mẹ con’

Thai phụ nhiễm nCoV: ‘Chiến đấu vì tính mạng hai mẹ con’


AnhKaren Mannering 39 tuổi ở Kent, đang chiến đấu với nCoV để giành sự sống cho mình và con, nhắn nhủ “mọi người đừng ra đường lúc này”.

Thai phụ nhiễm nCoV khẩn thiết mong mọi người hãy ở nhà

Lê Cầm (Theo Telegraph)

 

Related posts