Khó nuốt khi ăn, người đàn ông Thái Bình phát hiện ung thư di căn

Khó nuốt khi ăn, người đàn ông Thái Bình phát hiện ung thư di căn


– Ông Hồng sút 3 kg trong 3 tháng kèm theo tình trạng nuốt nghẹn khi ăn. Khi đến BV K thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư di căn. 

Related posts